Saturday, May 31, 2014

Ordförråd II ärenden

Ofta måste man skriva viktiga officella brev utan att veta hur man formulerar sig rätt på svenska. Ibland får man brev som innehåller avgörande information från myndigheter, men man fattar ingeting. Inte ens om det är ett ja eller nej till förfrågan.

Idag har jag tänkt att introducera tre hemsidor där man kan få lite hjälp. 


Rikstermbanken är Sveriges nationella termbank. Rikstermbanken innehåller termer och begrepp från ett stort antal ämnesområden. Rikstermbanken är fri och gratis, öppen för alla och envar, oavsett om du är journalist, översättare, handläggare vid en myndighet eller vetgirig vanlig medborgare.

Här kan man hitta krångliga ord i olika sammanhang och få veta vad dem betyder. Det kommer jag själv gärna använda i framtiden.

Fraseologi för olika teman som ansökan, akademiker, affärer och resor kan man hitta bab.la lexikon

Hur skriver man ett persönligt brev eller ett CV på svenska? Det finns gott om hemsidor som hjälper en med det. Till exempel här finns en med gratis mallar

Ibland kan man göra några grammatikövningar. Det tycker jag. Innan man tar på sig en sådan uppgift är det bra att veta vad som behövs att övas. Här finns länken till Studentlitteraturens sida var man kan testa sina kunskaper och få tips.  
 
Mitt resultat blev överraskande bra: 

Antal rätt: 77 av 81

Du behöver repetera följande moment i Appias
Öva svensk grammatik:
Kapitel 15: Preteritum (=dåtid/imperfekt)
Kapitel 16: Verb - starka och oregelbundna
Kapitel 22: Relativa pronomen

Friday, May 30, 2014

Ordförråd I

Det är femte året jag lär mig svenska men det blir inte så bra att jag kan skriva vad jag vill. Det är fortfarande så mycket jag inte fattar. Jag gör ofta misstag som ingen svenskfödd skulle göra eller åtminstone det känns så för mig. Det var länge sedan jag övade grammatik eller uttryck regelbundet, men nu är det dags igen. Jag ska söka fram sidor på nätet som hjälper en vidare från grundnivån och kanske ska jag börja skapa mina egna övningar.

Först ägnar jag mig åt idiom och synonymer. Hur man bygger ett brett ordförråd?

Svenska idiom

Vikipedia förklarar:

Idiom betyder språklig egenskap, variant, dialekt, eller särart. Idiomatisk innebär något som är karakteristiskt, säreget och språkriktigt korrekt för ett språk eller en dialekt. Idiomatiskt uttal innebär att man uttalar ett språk som en "infödd".

Idiom kan också åsyfta ett idiomatiskt uttryck, det vill säga ett talesätt eller en fast fras som ingår i en språkvarietet.

Inom lingvistiken är det fraseologin som ägnar sig åt området. Idiomatiska uttryck är talesätt som kan infogas i meningar och anpassas grammatiskt efter den språkvariant och det sammanhang där de ingår. Detta till skillnad från ordspråk som består av en fast mening som inte ska förändras.

Hans Luthman har samlat ihop svenska idiom på en hemsida idiom.nu. Han har även givit ut i en bok med namnet "Svenska idiom. 4500 vardagsuttryck". Eller kolla Vikipedias lista över idiomatiska uttryck.

Synonymer

Med hjälp av Vikipedia:

Synonym (som på latin översätts till interpretatio, som betyder "tolkning av") är en retorisk figur eller stilfigur som används för att ersätta ett redan nämnt ord, med samma betydelse eller ett relativt liktydigt. Synonymer används för att få ett mer varierat språk. Synonymi tillhör något som kallas semantiska relationer och talar om hur ett ord i ett givet ordförråd står i relation till varandra. I detta sammanhang handlar det om att ett ord är synonymt med ett annat, det vill säga ord som är besläktade med varandra, de har en koppling till varandra trots att de kan skilja sig genom dess stil och nyans. Denna retoriska figur är till som hjälpmedel för att göra en text eller ett tal mer varierande. Det gör att läsaren alternativt lyssnaren känner ett större behag och påverkas starkare av innehållet än vid upprepning av samma ord. Synonymer ger språket en förstärkning och ger ett intryck av ett ökat uppmärksammande hos publiken, men ger oss även en chans att formulera våra bilder och tankar som vi ser framför oss. För att hitta total synonymi jämförs oftare ord med fraser.

Det finns websidor där man kan snabbt hitta synonymer på svenska.

Rättstavning

Om du vill träna rättstavning se http://www.elevspel.se/amnen/svenska/rattstavning.html.Språkbloggare tävlar

IX14 - Top 100 International Exchange and Experience Blogs 2014

Fram tills den 9 juni kan man rösta på på den bästa språkbloggen i världen. Sex svenska blogg är med på listan: Språktidningens blogg, Glömda ord, Lingvistbloggen, Pratbubblor, Rum för språk, Ur språkens tunnlar.  

PS
I mars 2010 samlade jag massa länkar med material för att man kan lära sig svenska. Då skrev jag bara på estniska. Den sidan har varit det populäraste på min blogg genom alla åren. Tyvärr fungerar alla länkar inte längre, det behövs även en uppdaterad lista för nybörjare. Än så länge kan man ändå använda det som finns där.      

Monday, May 5, 2014

Välkommen till Imbi Pajus bokrelease 14 maj i Stockholm


Systrar kring Östersjön

Historien består inte bara av de händelser som en gång inträffat, utan handlar också om hur dessa händelser förts vidare och återberättats i vår tid. “Just nu när det förgångna ger sig tillkänna på ett plågsamt sätt, är det tid att tala om det vi gått igenom.” Det säger estniska författaren och prisbelönta filmregissören Imbi Paju som i sin senaste bok, Systrar kring Östersjön, tar upp den enskilda männniskans liv och historia parallellt med de hänsynslösa turerna i stormaktspolitiken.
Tid: Onsdagen den 14 maj kl. 17.00
Plats: Atlantis, Sturegatan 24, Stockholm
OSA snarast till info@atlantisbok.se
Imbi Paju samtalar med Hans Lepp från Svenska Institutet.
Boken kommer att kunna köpas till ett förmånligt pris denna kväll.
Förfriskningar serveras.
Tack till Estlands ambassad.

Imbi Paju har intervjuat en rad människor som delgett henne skakande berättelser om ockupationen i  Estland, vittnesbörd som tidigare inte kommit fram på grund av rädsla för repressalier, arresteringar och politiska straff. Systrar kring Östersjön utgår från estniska och finländska kvinnors öden och visar hur historien påverkar dagens värld och händelser. Boken har sin utgångspunkt i Imbi Pajus filmSystrar över Finska viken (2009). Imbi Paju har tidigare regisserat den flerfaldigt prisbelönade Memories denied (2005), en titel som också utkommit som bok på flera språk, bl.a. på svenska: Förträngda minnen(Atlantis, 2007).