Saturday, November 15, 2014

Kvinnoliteratur från loppis I. Märta Tikkanen.

I dag var jag på loppis och hittade en del bra böcker. Nu har jag mycket att läsa, nu när det blir mörkt och kallt. 

Det var mest kvinnor ja valde. Tre böcker av Märta Tikkanen. Bland annat hennes mest kända verk "Århundradets kärleks saga" (1987). Den "diktromanen" kom först ut året 1978 och har betydd mycket för de medberoende. Nyligen var det en program på teve om detta som hon var med. Det var nämligen så att Märta Tikkanens man var författare och alkoholist. Århundradets kärleks saga handlar om deras relation och är en kärlekssaga i diktform.      

Den andra boken heter "Mörkret som ger glädjen djup" (1981) och börjar med:

alla förvirrade
rädda   alla ångestfyllda
rasande ropande
alla i sej själva instängda
krympande tomma
förstenade
plågade bortbytta
förnekade
förnekande
alla som dunkar sitt huvud
i väggen av sten   vill döda
och skada   vill dö
alla som gråter i natten

har haft   har
en mor     

Den tredje boken av Märta Tikkanen som jag köpte är en roman "Emma och Uno - visst var det kärlek" (2010). Den börjar så:

När de träffas är hon arton, mindre än ett år senare är de gifta. Hon är nitton när det första barnet föds, sen kommer det ett varje år, alla med olika födelseorter. När det sjätte föddes är hon tjugofem, då bor de på skilda håll. Hon skriver kärleksfulla brev till honom, ofta.

Det blir inbördeskrig och två världskrig, inflationen tar det som återstår av hennes arv. Hennes trygghet, villan på förfädernas mark, överlåts till Soviet efter Finlands fortsättningskrig, hon får aldrig återse den.
  De sex barnens försörjning faller helt på henne, för dem är hon medelpunkten, högt älskad av dem alla, fyllda sjuttiotvå när hon dör.

Så kan man sammanfatta ett liv, min mormors.

Jag hoppas att skriva mera i fortsättningen. Det finns så mycket att skriva om varje dag och jag behöver ju att öva mitt skriftspråk. En bok som jag hittade var "Svenska skrivregler" utgivna av Svenska Språknämnden (2000). Även den kan bli en hjälpmedel i framtiden.  
  

Wednesday, November 12, 2014

Tidningen "Solvik" kom ut

Nu har jag varit väldigt modigt och givit ut en hel tidning på svenska. Jag är redaktör till SOLVIK, som den tidningen heter. Förra helgen satt jag en dag i hantverksstugan på Solvikskolan medans det var arbetsdag. Jag var där med några barn från skolan. Barnen ville gärna skriva och fota, hade en massa idéer och förslag. Det gick fort att få ihop en hel tidning med det materialet som vi hade.

Två lärare från skolan korrekturläste. Självklart är mitt språk inte perfekt (kanske blir det aldrig det :), men med alla fina bilder och filmklipp, blev allting bra ändå, tycker jag. Jag delade ut tidningen på skolan idag och alla föräldrar fick en länk till den digitala tidningen. Jag har fått mycket feedback både positivt och negativt. Många har varit inspirerade och tycker att jag måste fortsätta med tidningen även i framtiden. Det finns nya barn som också vill vara med. Det låter kul, för jag kan lära mig väldigt mycket i processen.När mina texter korrekturlästes kom det fram att jag måste jobba med tre olika områden:
1) ordföljden
2) sin, sina, sitt eller hennes, hans, dess, deras
3) bestämd eller obestämd artikel

Ordföljden är svårt, för oftast tar det hundra år innan man lär sig att skapa meningar som är byggt upp precis som de ska. Det finns inget annat att göra, än att använda språket, skriva mycket (med massa fel!!!) och läsa mycket.

Sin, sina, sitt eller hennes, hans, dess och derasBestämd eller obestämd formDet finns redan människor, som har pekat på vissa fel som finns kvar i tidningens texter. Jag är jätte tacksam för dem som har tålamod att förklara mig det som inte är korrekt. På detta sätt kan jag lära mig att undvika dessa misstag nästa gång. Men det tar mycket mod och energi.

Hälsar,
Evelin:)