Tuesday, November 29, 2011

EN ÖSTERLÄNDSK MYT


En dag beslöt sig gudarna för att skapa världen. De skapade stjärnorna, solen, månen, haven, bergen, blommorna och molnen. Därefter skapade de människorna. Till sist skapade de Sanningen. Men när de skapat Sanningen oppstod frågan var de skulle gömma den så att människorna inte med detsamma hittade den? Det roliga och spännande var ju själva sökandet.

”Låt oss förlägga Sanningen till toppen av det högsta berget”, föreslog en av gudarna. ”Där blir den lagom svåråtkomlig!”

”Nej”, sade en annan gud. ”Vi gömmer den i den mörkaste och djupaste av avgrunder!”

”Varför inte lägga den på månens baksida?” dristade sig en annan gud till att föreslå.

Till slut kom den visaste och älsta guden på idén: ”Vi gömmer Sanningen i människornas eget hjärta. De kommer att söka efter den överallt i universum, utan att veta att de hela tiden bär den inom sig!”

Anna Bornstein ”Intuition – att förena huvud och hjärta” 2000

No comments:

Post a Comment