Wednesday, February 5, 2014

Kvinnohistoria eller genushistoria för nioklassare

På måndag hade jag min första föreläsning på svenska. Det handlade om kritisk källanalys och genusrelarat diskussion kring historien i slutet på 1800-talet och början 1900-talet. Jag hade med mig mycket material. Bland annat en liten bit av statistik med siffror om arbetande kvinnor (man kunde jämföra 1880 och 1900).

Ungdomar var intresserad, hadde synpunkter, ville utforska och diskutera. Det var väldigt roligt! Jag undervisar ju mest vuxna på forskarnivå nyförtiden. Det var inte såpas olika från vuxna hur tonåringar jobbade. Applause som kom på slutet var lite överraskande faktist.


      


No comments:

Post a Comment