Monday, October 27, 2014

Repslagarresan till Roskilde

Det är min andra film som är delvis på svenska. Filmen handlar om repslagerresan till Roskilde Vikingaskeppsmuseet med Stensunds båtbyggar elever som vi gjorde förra veckan. Jag har börjat i Stensund att lära mig hur man bygger träbåtar. Delvis är filmen på svenskan men man kan även lyssna på danskan och engelskan.




 

No comments:

Post a Comment