Wednesday, November 12, 2014

Tidningen "Solvik" kom ut

Nu har jag varit väldigt modigt och givit ut en hel tidning på svenska. Jag är redaktör till SOLVIK, som den tidningen heter. Förra helgen satt jag en dag i hantverksstugan på Solvikskolan medans det var arbetsdag. Jag var där med några barn från skolan. Barnen ville gärna skriva och fota, hade en massa idéer och förslag. Det gick fort att få ihop en hel tidning med det materialet som vi hade.

Två lärare från skolan korrekturläste. Självklart är mitt språk inte perfekt (kanske blir det aldrig det :), men med alla fina bilder och filmklipp, blev allting bra ändå, tycker jag. Jag delade ut tidningen på skolan idag och alla föräldrar fick en länk till den digitala tidningen. Jag har fått mycket feedback både positivt och negativt. Många har varit inspirerade och tycker att jag måste fortsätta med tidningen även i framtiden. Det finns nya barn som också vill vara med. Det låter kul, för jag kan lära mig väldigt mycket i processen.När mina texter korrekturlästes kom det fram att jag måste jobba med tre olika områden:
1) ordföljden
2) sin, sina, sitt eller hennes, hans, dess, deras
3) bestämd eller obestämd artikel

Ordföljden är svårt, för oftast tar det hundra år innan man lär sig att skapa meningar som är byggt upp precis som de ska. Det finns inget annat att göra, än att använda språket, skriva mycket (med massa fel!!!) och läsa mycket.

Sin, sina, sitt eller hennes, hans, dess och derasBestämd eller obestämd formDet finns redan människor, som har pekat på vissa fel som finns kvar i tidningens texter. Jag är jätte tacksam för dem som har tålamod att förklara mig det som inte är korrekt. På detta sätt kan jag lära mig att undvika dessa misstag nästa gång. Men det tar mycket mod och energi.

Hälsar,
Evelin:)

No comments:

Post a Comment