Sunday, May 29, 2011

Hur kan jag skriva rätt?

Jag är med i vi-studerar-svenska gruppen på Google. Idag fick jag ett brev från Olle Kjellin (språkdoktor). Jag vill dela brevet med dig.
 
Det viktigaste för god svenska i skrift är ordföljden. ORDFÖLJDEN!!!

Man kan få göra fel på en/ett, eller verbböjningen, mm. Men för mig som svensk känns sådana detaljfel inte alls lika störande som ordföljdsfel! När jag läser en text med ordföljdsfel, eller hör någon som talar med ordföljdsfel, då störs hela min perception - det tar längre tid att förstå innehållet. Jag måste ibland läsa om hela meningen för att vara säker på att jag har förstått rätt. Ännu värre i tal.


Jag vet inte om andra svenskar känner likadant, men jag skulle tro att vi är överens. Ordföljden ger nämligen helhetsstrukturen för innehållet. Ungefär som språkrytmen i tal. Den "holistiska" aspekten.


OBS - det handlar mycket sällan om risk för rena missförstånd! Bara att min förståelseprocess blir störd och tar längre tid, blir mer ansträngande för mig. Detta till skillnad från småfel på en/ett, etc. De är små detaljer som snabbt passerar förbi medvetandet.


Mitt råd:

Läs noga Ordföljdsskolan http://groups.yahoo.com/group/Vi-studerar-svenska/files/Ordfoljdsskolan--Word_Order_School/

Memorera ordföljdsformlerna:

{X VSA rospt} för huvudsats och
{K SAV rospt} för bisats.

Använd dem när du skriver! Se till att du lyder dem när du skriver, så får du 99% rätt på ordföljden.


Skriv mycket! Be att någon kollar ordföljden åt dig. (T.ex. här på listan!!) Så småningom kommer du att tala lika rätt som du skriver.


Olle 

No comments:

Post a Comment