Wednesday, February 27, 2013

Den internationella kvinnodagen den 8 Mars

Jag har kommit igång med att hitta material om kvinnoliv i Sverige i 1800-talet och början av 1900- talet. För att läsa originalkällor gick jag två vecka sedan till Sveriges Kungliga Biblioteket i Stockholm.  Där finns alla skrivna texter på svenska tillgängliga till forskare. Mycket material!

Kvinnor i Sverige fick rösträtten år 1919 och direkt därefter kom första kvinnor in till riksdagen. De var Kerstin Hesselgren, Elisabeth Tamm, Bertha Wellin, Agda Österlund och Nelly Thüring.

Från Riksarkivets hemsida kan vi läsa, att föreningar som arbetade för rösträtten var:

LKPR Landsföreningen för Kvinnans Politiska Rösträtt – riksorganisation för rösträttsrörelsen som verkade från 1902 – 1921. Den bildades med stöd från både borgerliga och socialdemokratiska kvinnor. Lydia Wahlström (höger), Signe Bergman (socialdemokrat), Anna Whitlock och Ann-Margret Holmgren, båda liberala. 17 000 medlemmar som mest
Föreningens tidning ”Rösträtt för kvinnor” började ges ut 1912.
Frisinnade kvinnor
Sveriges Allmänna Rösträttsförbund
Rösträttsföreningar bildades i hela landet.


No comments:

Post a Comment