Wednesday, May 29, 2013

Linda Bradleys undersökning "Language learning and technology – Student activities in web-based environments"

 Vid Göteborg Universitetet undersöks språklärandet genom wikis och bloggar. Linda Bradleys har gjort fyra studier och undersökt hur webbaserade värktyg stödjer studenters språk utveckling.    
Resultatet visar att användning av wikisidor och bloggar ger möjlighet för omedelbar återkoppling, vilket är ett viktigt stöd i skrivprocessen. Webbaserad teknik gör också att studenterna kan producera saker i större omfattning och med större variation, och dessutom i samarbete med andra. Detta gör att de kan arbeta med språk på många sätt, både sett till form och innehåll. 
Källa http://sprakteknologi.se/nyheter/webbaserad-teknik-foeraendrar-foerutsaettningarna-foer-spraklaerande

Jag visste det länge sedan, men nu finns det bevis. Det är bra. Tack! Livet ska vidare...


#slowtwitter och #artofeducation om utbildningsfrågor i världen @tammevelin

No comments:

Post a Comment